Giày trượt patin

Rollerblade Zetrablade dành cho Người lớn

Bạn là một vận động viên trượt băng bắt đầu với một khoản ngân sách, sau đó là mặc hoàn hảo. Các Rollerblade Zetrablade Đàn ông của người lớn Hiệu suất Thể dục Skate Inline là một mục nhập hoàn hảo cấp độ trượt băng cho một người mới bắt đầu lòng, với một kinh nghiệm hỗ trợ. Nó có một vòng bít cao, một lớp lót thoải mái và khung khung monocoque bền.

Ưu điểm của giày patin

Trượt Da lộn của Người lớn dành cho Người lớn của Rollerblade Zetrablade là loại giày trượt băng dành cho ngân sách, lý tưởng cho những người mới bắt đầu có ngân sách và không muốn dành nhiều thời gian cho giày trượt. Bản chất hỗ trợ của việc mặc là một lợi thế bổ sung, mặc dù ngân sách thấp. Việc lót padding cho skater một trải nghiệm thoải mái, với hệ thống đóng cửa của giày làm cho người mới bắt đầu cảm thấy như một skater chuyên gia. Giày có bánh xe tốt nhất cho tốc độ, vận chuyển trơn tru và cân bằng. Các vòng bi SG5 là cho mục đích này.

Nhược điểm của giày patin

Do ngân sách thấp của nó, Rollerblade Zetrablade Đàn ông dành cho người lớn Inline Skate đã được tìm thấy không phải là rất bền. Đó là cách tốt nhất cho người mới bắt đầu, do đó hạn chế người dùng chuyên môn, những người muốn mua một đôi do ngân sách thấp của giày.

Phản hồi khách hàng

Trance Rollerblade Zetrablade dành cho Người lớn dành cho Người lớn Nội dung Trượt Skate khá trên thị trường, với tổng điểm 4.5. Với một số đánh giá dựa trên kinh nghiệm tốt ở mức nhập cảnh, ngân sách thấp và cảm giác thoải mái khi sử dụng chúng.

Post Comment